KARTA produktu model kartonowy 

Amerykański kuter ochrony wybrzeża USCG-20

Skala: 1/100
Opracowanie komputerowe: Jerzy Janukowicz
Technologia druku: offset